IMG_7202

Bóle kręgosłupa,  stawów i mięśni są  bardzo  powszechnym schorzeniem  i należą do grupy schorzeń cywilizacyjny określanych szeroko jako schorzenia układu kostno-stawowego ,mięśniowego i tkanki łącznej (ang. Muskoloskeletor Disoders  -MSD). Większość źródeł wskazuje na udział problemów kręgosłupa w całej grupie MSD na poziomie 80-90 % populacji w wieku 30 – 50 lat.  Dane ZUS za rok 2011 wskazują, że jest to trzecia pod względem częstości przyczyna przebywania na zwolnieniu lekarskim (11,4 %), zaraz po urazach (12,3%) oraz  infekcjach i chorobach układu oddechowego (26,7 %) . Co oznacza, że Polacy  opuszczają w pracy z powodu schorzeń  mięśniowo-szkieletowych  26 387,2 dni w roku.  Dane europejskie wskazują , że schorzenia MSD plasuję się zwykle na drugim miejscu, po schorzeniach układu oddechowego. Różnice w Polskich badaniach epidemiologicznych wynikają prawdopodobnie z faktu, że rzadziej niż nasi europejscy sąsiedzi korzystamy ze zwolnień lekarskich i przychodzimy do pracy po mimo utrzymującego się bólu. W literaturze przedmiotu zjawisko to opisywane jest jako presenteizm i ocenia się, że generuje istotne koszty pośrednie dla pracodawców  z tytułu spadku produktywności i niewytworzonych dóbr.

W tym kontekście wydaje się tym bardziej ważne, aby umieć skutecznie radzić sobie z bólem.

Bóle mięśniowo-szkieletowe w tym w szczególności bóle kręgosłupa są jednym z najlepiej udokumentowanych schorzeń w obiektywnych badaniach naukowych  (ang. Evidence Based Medicine,- EBM).

Badania EBM precyzują rozpoznanie i wskazują najlepsze (udokumentowane) metody leczenia. Europejska Grupa Bólów Kręgosłupa (ang. European Back Pain Group)1,3 wskazuje też,  na bardzo istotny udział działań profilaktycznych: aktywność fizyczna połączona z celowaną edukacją  jako skutecznych narzędzi zapobiegawczych w bólach kręgosłupa.

Oferta szkleń:

Program Profilaktyczny dla Firm  Warsztaty – szkolenie „ Pracuj bez Bólu”

Program dla pracowników wykonujących prace biurowe

Szkolenie warsztatowe zawiera „Trening Regeneracji Sił Psychofizycznych”.  Dedykowany jest wszystkim pracownikom, którzy podczas  wielogodzinnej pracy  w pozycji siedzącej przy komputerze. Odczuwają narastające zmęczenie oraz ból: kręgosłupa, karku, głowy, ramion,.  W trakcie warsztatu doświadczony fizjoterapeuta  omawia na przykładach  „typową”  pozycje siedzącą przy komputerze ze wskazaniem „dobrych „ i „złych” aspektów. Wskazujemy  również na typowe zagrożenia wynikające z długotrwałej pozycji siedzącej  oraz pokazujemy jak skutecznie radzić sobie z jej skutkami. W trakcie zajęć  uczymy  specjalnie opracowanych  ćwiczeń  „Aktywna dwuminutowa przerwa w pracy”  , które skutecznie obniżają odczucia bólowe i  zmęczenie wynikające z wykonywanej pracy.

Szkolenia prowadzimy w całej Polsce zwykle w salach konferencyjnych  Państwa firm.

Czas trwania warsztatu dla 1 grupy:  1,5  do 2 godzin

Uczestnicy: grupa do 30 osób

Program dla pracowników wykonujących prace fizyczne

Szkolenie warsztatowe zawiera „Trening Regeneracji Sił Psychofizycznych”.  Dedykowany jest wszystkim pracownikom: którzy wykonują prace fizyczne w trudnych niestandardowych i  wymuszonych pozycjach, praca ma charakter powtarzanych ruchów np. na taśmie produkcyjnej lub związana jest z przenoszeniem ciężkich przedmiotów.  Zajęcia warsztatowe mają na celu nauczenie pracowników skutecznej i szybkiej formy wypoczynku i relaksacji przemęczonych stawów i mięśni , co znacząco redukuje narastający w ciągu dnia pracy ból: kręgosłupa, karku, ramion,  W trakcie warsztatu doświadczony fizjoterapeuta  omawia na przykładach  „typową”  pozycje stojącą, oraz prawidłową mechanikę ciała przy schylaniu i dźwiganiu przedmiotów  ze wskazaniem „dobrych „ i „złych” aspektów. Wskazujemy  również na typowe zagrożenia wynikające z długotrwałej wymuszonej pozycji oraz pokazujemy jak skutecznie radzić sobie z jej skutkami. W trakcie zajęć  uczymy  specjalnie opracowanych  ćwiczeń  „Aktywna dwuminutowa przerwa w pracy”, które skutecznie obniżają odczucia bólowe i  zmęczenie wynikające z wykonywanej pracy.

Szkolenia prowadzimy w całej Polsce zwykle w salach konferencyjnych lub na stanowiskach pracy jeśli warunki bezpieczeństwa pozwalają na  przeprowadzenie takich zajęć.

Czas trwania warsztatu dla 1 grupy: 1 – 2 godziny

Uczestnicy: grupa do 30 osób

 

Zaufali nam: British Airways, Ministerstwo Finansów , Polkomtel, Mondi, Colgate- Palmolive, BP , Alstom , DBM, GE, Pepsi, I wiele innych. Zaufaj i Ty !