Programy profilaktyczne

Program „Ruch Po Zdrowie” to indywidualnie i precyzyjnie dobrany program ćwiczeń mający
na celu podniesienie wydolności i sprawności ogólnej. W trakcie każdej pojedynczej sesji
treningowej prowadzimy:
– trening kardio, którego celem jest poprawa wydolności,
– trening wytrzymałości mięśniowej, nastawiony na poprawę sprawności,
– trening mobilności, w efekcie którego uzyskujemy poprawę elastyczności stawów i mięśni.

Na czym polega indywidulanie dobrany i zaplanowany program ćwiczeń?

Plan treningowy układany jest na podstawie przeprowadzanych badań i testów. Paramenty
wyjściowe obciążania w treningu kardio: tętno treningowe oraz obciążenie (MET lub Wat)
dobierane są na podstawie przeprowadzonych prób wysiłkowych. Trening wytrzymałości
mięśniowej lub mocy ustalany jest na podstawie testów siły (1 RM lub Wat).

Co zawiera pakiet i jak jest realizowany?

Pakiet zawiera 15 godzinnych treningów z fizjoterapeutą w cyklu 3 razy w tygodniu oraz:
– wykonanie przez fizjoterapeutę testów wydolności, siły mięśniowej i gibkości,
– opiekę lekarza przez cały cykl z monitorowaniem wyników badań laboratoryjnych,
ciśnienia, EKG, itd. – dotyczy osób, które są w trakcie leczenia internistycznego
(nadciśnienie, cukrzyca, podwyższony cholesterol) lub są bezpośrednio po incydencie
kardiologicznym lub pulmonologicznym,
– na podstawie wykonanych testów i badań ułożenie indywidualnego planu
treningowego,
– dwie konsultacje z dietetykiem w cyklu treningowym,
– wykonanie ponowne testów na koniec programu z oceną uzyskanych wyników.

Jak są monitorowane efekty treningowe?

Efekty treningowe oceniane są przez wykwalifikowany zespół ekspertów na podstawie
wykonanych testów przed i po zakończonym cyklu treningowym.
Oceniamy m. in.:
– wydolność tlenową VO2max,
– siłę i wytrzymałość mięśniową,
– gibkość ciała,
ale także:
– ciśnienie krwi,
– tętno spoczynkowe,
– lipidogram,
– poziom cukru,
– BMI,
– analizę składu ciała.

Dla kogo jest ten program?

Program „Ruch Po Zdrowie” jest programem profilaktycznym, ale z indywidualnie dobranymi
parametrami treningu, co oznacza, że może z niego skorzystać każdy, kto chciałby w
bezpieczny sposób podnieść wydolność i sprawność. Rekomendujemy go przede wszystkim
osobom po przebytych chorobach i urazach lub chorujących przewlekle. Jeśli zastanawiasz
się, czy program „Ruch Po Zdrowie” jest dla Ciebie – umów się na konsultację.
Czym program „Ruch Po Zdrowie” różni się od treningu personalnego?
Podstawowa różnica polega na tym, że „Ruch Po Zdrowie” to program treningu medycznego
a nie sportowego i jest planowany oraz prowadzony przez zespół medyczny (fizjoterapeuta,
lekarz, dietetyk). Główne cele treningowe są nastawione na poprawę zdrowia z
uwzględnieniem chorób współistniejących, przebytych urazów i dolegliwości bólowych.

Program „Pracuj bez bólu, czuj się dobrze”

Program szkoleń „pracuj bez bólu” jest dobierany indywidualnie i uwzględnia m.in.:

  • informacje ogólne na temat schorzeń mięśniowo-szkieletowych, w tym: epidemiologię i charakterystykę typowych objawów bólowych;
  • identyfikację i omówienie typowych czynników ryzyka wywołujących dolegliwości bólowe, które mogą pojawiać się w związku z wykonywaną pracą;
  • ergonomię stanowiska pracy – od teorii do praktyki, czyli co jest możliwe i łatwe do zastosowania na typowym stanowisku pracy;
  • metody skutecznego zapobiegania i leczenia schorzeń MSD;
  • naukę opracowanego programu ćwiczeń profilaktycznych, omówienie metodyki i ich wykonania – w tym warunki bezpieczeństwa, na co zwracać uwagę, jakich efektów można się spodziewać, a które są niepokojące;
  • panel dyskusyjny.

Szkolenia prowadzimy:

  • W formie stacjonarnych, interaktywnych warsztatów, w grupach do 30 osób. Zaletą tej formy edukacji jest bezpośredni kontakt, gdzie oprócz przekazywanych treści jest możliwość żywej dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
  • W formule webinarowej czyli on-line. Zaletą tej formy edukacji jest możliwość objęcia szkoleniem jednorazowo nawet do 500 osób „na żywo”. Dodatkowo możliwe jest zadawanie pytań na czacie, jak również nagranie szkolenia i dowolne jego odtwarzanie, niezależnie od czasu i liczby uczestników w trakcie trwania programu.